ŻEBY SIĘ NIE OKAZAŁO
Dodane przez Administrator dnia Sierpień 30 2016 20:40:27

ŻEBY SIĘ NIE OKAZAŁO

(Wniebowzięcie 2016’)

W dzisiejszych czytaniach dominują motywy zderzających się światów. „Smok ognisty” próbuje zgładzić „Niewiastę obleczoną w księżyc” oraz jej Potomka (Ap). Chrystus walczy przeciwko „Zwierzchnościom, Władzom i Mocom” (1Kor). Bóg- Zbawca „strąca władców z tronu” (Łk). Odwieczna walka. Motyw przywołany w Święto Wojska Polskiego. Wart uwagi i przemyślenia.

Bóg walczy po stronie słabszych i krzywdzonych. Staje w ich obronie. Bezradna kobieta, która „znajduje miejsce przygotowane przez Pana” . Człowiek lękający się śmierci, dla którego ten „ostatni wróg” zostanie w końcu pokonany”. Głodni i ubodzy, których Bóg nasyci i wyposaży. Wywyższy!

Czytając te teksty ma się wrażenie, że Pan Bóg zwykle występuje przeciwko tym, którzy posiadają władzę (i majętność!). Czy tak rzeczywiście jest? Święty Paweł w Liście do Rzymian zapewnia nas, że „wszelka władza pochodzi od Boga”. I jeśli tak, to nie może być ona przedmiotem Bożej niechęci. Co więc tę niechęć (nienawiść nawet) może powodować? Sposób jej sprawowania- to oczywiste! Pycha i buta rządzących. Ich arogancja! Cecha obecna u wszystkich „wrogów” Boga z dzisiejszych czytań. Najpierw biblijny Smok. Szatan. On pierwszy dał się ponieść pysze. Porzucił Stwórcę, sądząc, że Go nie potrzebuje, że Go doścignie, przewyższy. Potem pierwszy człowiek, Adam, „przez którego śmierć weszła na świat” (1Kor). Czyż nie podobne u niego pobudki? I w końcu „władcy zasiadający na tronach, pyszniący się zamysłami serc swoich”. Czytaj dalej...


Rozszerzona zawartość newsa

ŻEBY SIĘ NIE OKAZAŁO

(Wniebowzięcie 2016’)

W dzisiejszych czytaniach dominują motywy zderzających się światów. „Smok ognisty” próbuje zgładzić „Niewiastę obleczoną w księżyc” oraz jej Potomka (Ap). Chrystus walczy przeciwko „Zwierzchnościom, Władzom i Mocom” (1Kor). Bóg- Zbawca „strąca władców z tronu” (Łk). Odwieczna walka. Motyw przywołany w Święto Wojska Polskiego. Wart uwagi i przemyślenia.

Bóg walczy po stronie słabszych i krzywdzonych. Staje w ich obronie. Bezradna kobieta, która „znajduje miejsce przygotowane przez Pana” . Człowiek lękający się śmierci, dla którego ten „ostatni wróg” zostanie w końcu pokonany”. Głodni i ubodzy, których Bóg nasyci i wyposaży. Wywyższy!

Czytając te teksty ma się wrażenie, że Pan Bóg zwykle występuje przeciwko tym, którzy posiadają władzę (i majętność!). Czy tak rzeczywiście jest? Święty Paweł w Liście do Rzymian zapewnia nas, że „wszelka władza pochodzi od Boga”. I jeśli tak, to nie może być ona przedmiotem Bożej niechęci. Co więc tę niechęć (nienawiść nawet) może powodować? Sposób jej sprawowania- to oczywiste! Pycha i buta rządzących. Ich arogancja! Cecha obecna u wszystkich „wrogów” Boga z dzisiejszych czytań. Najpierw biblijny Smok. Szatan. On pierwszy dał się ponieść pysze. Porzucił Stwórcę, sądząc, że Go nie potrzebuje, że Go doścignie, przewyższy. Potem pierwszy człowiek, Adam, „przez którego śmierć weszła na świat” (1Kor). Czyż nie podobne u niego pobudki? I w końcu „władcy zasiadający na tronach, pyszniący się zamysłami serc swoich”.

Pycha czyni nas wrogami Boga. Buta stawia nas w opozycji do Niego. I nawet powoływanie się na Najwyższego nie daje nam żadnej gwarancji, że im nie ulegamy- znamy takie przykłady z historii, tragiczne, okrutne. Niestety!

Jest taka ciekawa sytuacja opisana w Dziejach Apostolskich. Apostołowie stają przed Sanhedrynem. Są przesłuchiwani. Swoją bezkompromisową postawą wywołują gniew i agresję- jak śmią sprzeciwiać się władzy (nadanej przez Boga i sprawowanej w Jego Imieniu!)?Chce ich ona w związku z tym ukarać śmiercią. I wtedy występuje mądry faryzeusz Gamaliel. Przywołuje wspomnienia przeszłych mesjaszy, którzy okazali się blagierami. Ich inicjatywy i wizje umarły śmiercią naturalną. Czemu więc nie pozwolić, by i obecną sprawę- Jezusa i jego wyznawców- sprawdził czas? On pokaże, jak jest! Bo jeśli czasowi nie da się czasu, jeśli wszystko będzie się chciało robić po swojemu, to może się okazać, że walczy się z Bogiem. Uświadomił sprawującym władzę, że mądrość winna być cierpliwą i pokorną. Że tylko wtedy będzie mądrością!

Strzeżmy się pychy, bracia i siostry, strzeżmy się buty, unikajmy arogancji- żeby się czasem nie okazało..!

Proboszczu Wojtku