„JEDEN PROCENT”
Dodane przez Administrator dnia Kwiecień 18 2012 10:32:31

 

 

JEDEN PROCENT 

(Noc  Świętowania  Zmartwychwstania, 7/8 kwietnia 2012 roku)

       Richard Dawkins w swojej książce „Bóg urojony” stara się wykazać słabość argumentów, które miałyby przemawiać za wiarą. Robi to w sposób ciekawy i błyskotliwy. Można by nawet rzec - w dobrym kaznodziejskim stylu..hehe! Jest wielkim autorytetem dla środowisk ateistycznych. Podpadł im jednak, ponieważ we wspomnianym dziele zaznacza uczciwie, że jego zdaniem Boga nie ma tak na dziewięćdziesiąt dziewięć procent- pozostaje ten jeden!

       W pewnym sensie to właśnie on nas dzisiaj gromadzi- ten JEDEN PROCENT. Z jego powodu nie poszliśmy spać. Oczywiście z naszej perspektywy rzecz wygląda zupełnie inaczej- dla niektórych zupełnie odwrotnie niż dla Dawkinsa (no, bo jeśli ktoś ma stuprocentową pewność, to ja bym go nie traktował poważnie..). Postawmy jednak tezę, że nawet gdyby prawdopodobieństwo dotyczące istnienia Boga było zaledwie jednoprocentowe, to i tak warto by było uchwycić się tego przekonania.

       Miałem okazję rozmawiać ostatnio z Mamą pewnego chorego Krzysia z Ząbkowic. Twierdzi ona, że dzięki odpisom z podatków jest w stanie leczyć swoje dziecko, że właściwie ten JEDEN PROCENT, który możemy zadeklarować w zeznaniu, RATUJEjego ŻYCIE. Maleńki procent, który sumuje się  w dziesiątki, setki i tysiące.

       Przenieśmy ten motyw na sferę ducha. Spróbujmy zobaczyć, jak ten symbolicznyJEDEN PROCENT RATUJE różne ważne sprawy w naszym życiu.

Dziś więcej niż zwykle czytań liturgicznych. Kolejne fragmenty Świętego Pisma dotykają istotnych momentów w historii zbawienia. W pierwszym, z Księgi Rodzaju, usłyszeliśmy przypomnienie, iż Autorem wszystkiego co istnieje, jest Bóg. Nie przywiązujemy tutaj wagi do obrazów, które wyrażają tę prawdę wiary. Dziś być może posłużono by się określeniem „Wielki Informatyk”, „kod” itp. Nie ma to jednak większego znaczenia. Kosmologii pozostawiamy też kwestię badań dotyczących przebiegu procesów, w wyniku których pojawiła się materia, życie itd. Zakładamy, że u początku całej przygody z wszechświatem i człowiekiem stoi Bóg.WIARA, ŻE ON ISTNIEJE RATUJE SENS NASZEGO ŻYCIA. Nasz umysł (i nasza dusza) nie zadowala się bowiem twierdzeniem, że życie samo w sobie jest sensem- potrzebujemy ostatecznego odniesienia, które uzasadni wysiłek i da poczucie trwałości staraniom.  

       W drugim czytaniu Abraham odkrywa dobroć Boga, Który daje mu do zrozumienia, że nie oczekuje ofiary z jego syna. Prawda ta bardzo powoli będzie się przebijać do ludzkiej mentalności. Przez długi czas bliższe będzie człowiekowi przekonanie o surowości i bezwzględności Stwórcy- interpretacja potopu, uśmiercanie niewiernych u stóp Synaju, czy konkurujących z Eliaszem samozwańczych proroków..Jezus ostatecznie rozprawi się z herezją o Bogu Okrutnym, nazywając Go czule Tatusiem i „ubierając” Go w postać miłosiernego ojca. A jednak w niektórych z nas ciągle pokutuje odruch Abrahama sięgającego po nóż, nieustannie „bliższy” wydaje się nam Bóg Groźny.

Wiele hektarów kiełkującego zboża zgniło nam w wyniku dużych mrozów. Niektórzy powiadają- Bóg nas pokarał za lekceważenie spraw świętych. Chyba nie, bo oto w sąsiedniej wiosce los ten spotkał bodaj jednego z pobożniejszych jej mieszkańców, a pozostałym jakoś się upiekło..

WIARA, ŻE BÓG JEST DOBRY RATUJE RADOŚĆ NASZEGO ŻYCIA- gdyby taki nie był, pozostawałoby nam drżeć przed Nim i żyć w zasępieniu.

       Hebrajczycy odważyli się uciec z Egiptu, ponieważ uwierzyli w Boża Opiekę- zaufali, że Pan ich poprowadzi i wesprze. O tym traktuje następna biblijna opowieść, z Księgi Wyjścia. WIARA W BOŻĄ OPATRZNOŚĆ RATUJE NASZE PRAGNIENIE WOLNOŚCI.Z Nim dam radę! Bez tego przekonania nie sposób stawić czoła zniewoleniom, które nas tłamszą i poniżają. Z Nim sobie poradzę- połączenie mojego potencjału z bożą siłą to potęga!

       Po tych starotestamentalnych wątkach przechodzimy do Nowego Testamentu, który głośno woła- Jezus żyje! WIARA W JEGO ZMARTWYCHWSTANIE RATUJE NASZĄ NADZIEJĘ NA ŻYCIE WIECZNE.

W okresie okołoświątecznym często odwiedzamy groby naszych bliskich- uprzątamy je, palimy na nich znicze. Kieruje nami nieśmiała, ale mocna nadzieja, że te mogiły to jedynie próg pomiędzy rzeczywistością doczesną, a  nieziemską. „Tak wiele serc do Ciebie biegnie, że mógłbyś być”, ma napisane na grobie Haśka Poświatowska. To urywek jej wiersza. Niechby jej i nasze pragnienie znalazło swe spełnienie, amen!

 

 

 

 


Rozszerzona zawartość newsa

 

JEDEN PROCENT 

(Noc  Świętowania  Zmartwychwstania, 7/8 kwietnia 2012 roku)

       Richard Dawkins w swojej książce „Bóg urojony” stara się wykazać słabość argumentów, które miałyby przemawiać za wiarą. Robi to w sposób ciekawy i błyskotliwy. Można by nawet rzec - w dobrym kaznodziejskim stylu..hehe! Jest wielkim autorytetem dla środowisk ateistycznych. Podpadł im jednak, ponieważ we wspomnianym dziele zaznacza uczciwie, że jego zdaniem Boga nie ma tak na dziewięćdziesiąt dziewięć procent- pozostaje ten jeden!

       W pewnym sensie to właśnie on nas dzisiaj gromadzi- ten JEDEN PROCENT. Z jego powodu nie poszliśmy spać. Oczywiście z naszej perspektywy rzecz wygląda zupełnie inaczej- dla niektórych zupełnie odwrotnie niż dla Dawkinsa (no, bo jeśli ktoś ma stuprocentową pewność, to ja bym go nie traktował poważnie..). Postawmy jednak tezę, że nawet gdyby prawdopodobieństwo dotyczące istnienia Boga było zaledwie jednoprocentowe, to i tak warto by było uchwycić się tego przekonania.

       Miałem okazję rozmawiać ostatnio z Mamą pewnego chorego Krzysia z Ząbkowic. Twierdzi ona, że dzięki odpisom z podatków jest w stanie leczyć swoje dziecko, że właściwie ten JEDEN PROCENT, który możemy zadeklarować w zeznaniu, RATUJE jego ŻYCIE. Maleńki procent, który sumuje się  w dziesiątki, setki i tysiące.

       Przenieśmy ten motyw na sferę ducha. Spróbujmy zobaczyć, jak ten symboliczny JEDEN PROCENT RATUJE różne ważne sprawy w naszym życiu.

Dziś więcej niż zwykle czytań liturgicznych. Kolejne fragmenty Świętego Pisma dotykają istotnych momentów w historii zbawienia. W pierwszym, z Księgi Rodzaju, usłyszeliśmy przypomnienie, iż Autorem wszystkiego co istnieje, jest Bóg. Nie przywiązujemy tutaj wagi do obrazów, które wyrażają tę prawdę wiary. Dziś być może posłużono by się określeniem „Wielki Informatyk”, „kod” itp. Nie ma to jednak większego znaczenia. Kosmologii pozostawiamy też kwestię badań dotyczących przebiegu procesów, w wyniku których pojawiła się materia, życie itd. Zakładamy, że u początku całej przygody z wszechświatem i człowiekiem stoi Bóg. WIARA, ŻE ON ISTNIEJE RATUJE SENS NASZEGO ŻYCIA. Nasz umysł (i nasza dusza) nie zadowala się bowiem twierdzeniem, że życie samo w sobie jest sensem- potrzebujemy ostatecznego odniesienia, które uzasadni wysiłek i da poczucie trwałości staraniom.  

       W drugim czytaniu Abraham odkrywa dobroć Boga, Który daje mu do zrozumienia, że nie oczekuje ofiary z jego syna. Prawda ta bardzo powoli będzie się przebijać do ludzkiej mentalności. Przez długi czas bliższe będzie człowiekowi przekonanie o surowości i bezwzględności Stwórcy- interpretacja potopu, uśmiercanie niewiernych u stóp Synaju, czy konkurujących z Eliaszem samozwańczych proroków..Jezus ostatecznie rozprawi się z herezją o Bogu Okrutnym, nazywając Go czule Tatusiem i „ubierając” Go w postać miłosiernego ojca. A jednak w niektórych z nas ciągle pokutuje odruch Abrahama sięgającego po nóż, nieustannie „bliższy” wydaje się nam Bóg Groźny.

Wiele hektarów kiełkującego zboża zgniło nam w wyniku dużych mrozów. Niektórzy powiadają- Bóg nas pokarał za lekceważenie spraw świętych. Chyba nie, bo oto w sąsiedniej wiosce los ten spotkał bodaj jednego z pobożniejszych jej mieszkańców, a pozostałym jakoś się upiekło..

WIARA, ŻE BÓG JEST DOBRY RATUJE RADOŚĆ NASZEGO ŻYCIA- gdyby taki nie był, pozostawałoby nam drżeć przed Nim i żyć w zasępieniu.

       Hebrajczycy odważyli się uciec z Egiptu, ponieważ uwierzyli w Boża Opiekę- zaufali, że Pan ich poprowadzi i wesprze. O tym traktuje następna biblijna opowieść, z Księgi Wyjścia. WIARA W BOŻĄ OPATRZNOŚĆ RATUJE NASZE PRAGNIENIE WOLNOŚCI. Z Nim dam radę! Bez tego przekonania nie sposób stawić czoła zniewoleniom, które nas tłamszą i poniżają. Z Nim sobie poradzę- połączenie mojego potencjału z bożą siłą to potęga!

       Po tych starotestamentalnych wątkach przechodzimy do Nowego Testamentu, który głośno woła- Jezus żyje! WIARA W JEGO ZMARTWYCHWSTANIE RATUJE NASZĄ NADZIEJĘ NA ŻYCIE WIECZNE.

W okresie okołoświątecznym często odwiedzamy groby naszych bliskich- uprzątamy je, palimy na nich znicze. Kieruje nami nieśmiała, ale mocna nadzieja, że te mogiły to jedynie próg pomiędzy rzeczywistością doczesną, a  nieziemską. „Tak wiele serc do Ciebie biegnie, że mógłbyś być”, ma napisane na grobie Haśka Poświatowska. To urywek jej wiersza. Niechby jej i nasze pragnienie znalazło swe spełnienie, amen!